INFO   PROYECTO · The Hakalehto Atrium house · Pentti Ahola
UBICACIóN · Tapiola, Finlandia
FOTóGRAFO · daniel vargas